IN CATALOGUE

Liên hệ ngay với chúng tôi !

(028) 3948 7007 - (028) 3948 7484

thachnguyen.ad@gmail.com

0903 077 058 - 0902 55 0009

inthachnguyen

IN CATALOGUE


Catalogue A4, giấy C150gsm: in offset 4 màu 2 mặt, 2 trang bìa cán mờ, đóng cuốn thành phẩm.